2001 Yamaha XVS 1100 V-Star

36 647 KM

NIV: JYAVP11N41A004304

00-img_0536 00-img_0537 00-img_0538 00-img_0539 00-img_0540 00-img_0541 00-img_0542 00-img_0543